Trade, który mi się podoba – poniedziałek 29.02

Czas jakiś minął od ostatniego wpisu. Nie oznacza to, że nie byłem aktywny na rynku. Nie na tyle jednak, żeby publikować analizy i sygnały.

Co na dziś? Podoba mi się wykres srebra. Na wykresach długoterminowych 1D i 4H maluje się formacja filiżanki:

Formacja filiżanki na wykresie srebra

„Uszko” formacji filiżanki właśnie się formuje i przybiera postać flagi. W tej chwili cena znajduje się na dolnym ograniczeniu tej formacji. Możemy więc zająć małą pozycję long już teraz z ciasnym zleceniem stop loss (co już uczyniłem) i powiększyć ją po wybiciu z formacji flagi (co zamierzam uczynić :).

Dodatkowym argumentem do zajęcia pozycji jest dywergencja na wykresie 15min, na wspomnianym dolnym ograniczeniu flagi:

Momentum/Price Divergence on 15min Silver chart

Happy trading!

1 thought on “Trade, który mi się podoba – poniedziałek 29.02

  • Sytuacja rozwija się pomyślnie. Nastąpiło wybicie z flagi – jak planowałem, pozycja została powiększona. Poziom docelowy to okolice 17.00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *