Hello, I'm sergi :)

O mnie

Passionate FX & Futures trader, ex-googler, trouble maker
Go to trading

trading

Handluję na rynku Forex i kontraktów CFD z wykorzystaniem dywergencji, poziomów Fibonacciego i price action

Go to Ex-Googler

Ex-Googler

W latach 2008-2009 byłem członkiem polskiego zespołu SQE w Google (Dublin). Na bazie doświadczenia tam zdobytego pomagam tworzyć i optymalizować strony www.

Go to Trouble maker

Trouble maker

Angażuję się w wiele rożnych przedsięwzięć, które oczywiście zmienią obraz świata :)

Trading

Handel na rynku Forex i kontraktów CFD
Zasada Nr 1: "tnij stratę póki mała"

Komentarze na temat rynku na tej stronie, ani w całości, ani we frgmentach nie są ani nie mogą być uznane za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Wszystkie prezentowane analizy dotyczą rynku FOREX i kontraktów CFD są prywatną opinia autora. Serwis nie jest doradztwem prawnym ani finansowym. Inwestowanie na rynku Forex, Kontraktów i innych rynkach kapitałowych wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Strona Sergi.pl nie gwarantuje dokładności, kompletności ani trafności informacji. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje z rożnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie Sergi.pl.

  • Wykorzystuję dywergencję między zachowaniem ceny a wskaźnika Momentum

  • Dalej, wykorzystuję punkty Pivot do określenia poziomów wyjścia z pozycji

  • Przełamanie linii trendu to sygnał do zajęcia pozycji

  • Po wejściu w pozycję, aktywnie zarządzam jej wielkością i w razie czego tnę straty.

Ostatnie wpisy

głównie trading...

kontakt